Wąbrzeźno zlokalizowane jest w północno-wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego, w centralnej części Pojezierza Chełmińskiego. Zajmuje powierzchnię 853 ha. Jest miastem powiatowym. Powiat wąbrzeski obejmuje swoim zasięgiem 5 gmin: Książki, Dębowa Łąka, Płużnica, Ryńsk oraz Wąbrzeźno. Wąbrzeźno stanowi wielofunkcyjny ośrodek miejski obsługujący nie tylko miasto, ale także powiat w zakresie  administracji, kultury, oświaty, lecznictwa, handlu, sportu, obsługi rolnictwa. Miasto zamieszkuje ponad 13 tys. mieszkańców. Udział ludności w wieku produkcyjnym w ludności ogółem zamieszkującej na terenie miasta wynosi 62,5%. Stopa bezrobocia w 2016 wynosiła średnio 17%. Na koniec 2016 r. na terenie miasta zarejestrowanych było 856 osób bezrobotnych.
Wąbrzeźno położone jest na skrzyżowaniu szlaków komunikacji drogowej wojewódzkiej i lokalnej oraz w pobliżu trasy linii kolejowej Toruń – Olsztyn. Zlokalizowane jest w odległości 80 km od Bydgoszczy, około 45 km od Torunia oraz około 35 km od Grudziądza, co najistotniejsze w odległości 15 km od wjazdu na autostradę A-1 (europejska droga E75) w miejscowości Lisewo (położonej przy drodze krajowej nr 548 Stolno-Wąbrzeźno). Wąbrzeźno posiada obwodnicę, która umożliwia swobodny przejazd omijając miasto z kierunków Brodnicy, Rypina, Kowalewa Pomorskiego, Radzynia Chełmińskiego w kierunku wjazdu na autostradę A1. Istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój gospodarczy jest dostęp do komunikacji lotniczej. Najbliżej Wąbrzeźna położony jest Międzynarodowy Port Lotniczy im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy (około 80 km). W odległości około 200 km od Wąbrzeźna położone jest największe w Polsce lotnisko – Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina Warszawa Okęcie. Najbliższe porty morskie są oddalone od Wąbrzeźna o około 170 km  i znajdują się w Gdański i Gdyni.
Profil gospodarczy miasta Wąbrzeźno kształtowany jest w dużym stopniu przez dobrze rozwinięty przemysł (głównie chemiczny, mechaniczny i rolno-spożywczy), sektor usługowy oraz rzemiosło. Na terenie Gminy Miasto Wąbrzeźno działa ogółem ponad 1100 firm, a ponad 800 osób fizycznych prowadzi działalność gospodarczą. Przeważająca większość firm to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników. Przedsiębiorstwa zatrudniające 50-249 osób, tj. średnie przedsiębiorstwa utrzymują się na stałym poziomie – 13. Od 2012 roku działa tylko jedno duże przedsiębiorstwo, zatrudniające ponad 250 pracowników. Do liderów gospodarczych i jednocześnie największych pracodawców w Wąbrzeźnie należą m. in.: Ergis S.A., Reflex Polska Sp. z o.o., Ampol-Merol Sp. z o. o., WORWO Sp. z o.o., Vambresia Fabryka Opakowań, Zakład Produkcyjno-Usługowy Hydro-Vacuum Wąbrzeźno  Sp. z o.o., Veroni, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Dariusz Dziewięcki. Firmy te stanowią wizytówkę miasta, a także całego województwa. W mieście funkcjonuje organizacja przedsiębiorców o zasięgu regionalnym – Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Wąbrzeskiego, której celem jest świadczenie wszechstronnej pomocy dla podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą na terenie miasta i całego powiatu wąbrzeskiego. W mieście rośnie ilość instytucji wspierających rozwój biznesu (banki, usługi ubezpieczeniowe, podatkowe, księgowe).
Miasto posiada własna markę, której hasło „Wąbrzeźno – Przyjazne wody” oznacza, że Wąbrzeźno jest miastem przyjaznym pod względem biznesowym, rodzinnym, zawodowym jak i rekreacyjnym. Wąbrzeźno nierozłącznie kojarzy się z wodami trzech otaczających go jezior – Jeziorem Zamkowym, Frydek i Sitno, co stanowi korzystne warunki do rozwoju rekreacji i turystyki. Zapewnienie podstawowych potrzeb w zakresie administracji, kultury, oświaty, zdrowia, katalog zrealizowane inwestycje, dobre drogi, czyste powietrze, tanie nieruchomości oraz walory przyrodnicze – świadczą o dużej atrakcyjności miasta dla osób chcących tu zamieszkać.